Partneriaeth Plant Sir Gaerfyrddin : Carmarthenshire Children's Partnership
Carmarthenshire Partnership
Cysylltwch ‚ ni, Contact us:
Ffon: 01267 246555
e-bost gwybplant@sirgar.gov.uk

Telephone: 01267 246555
e-mail childreninfo@carmarthenshire.gov.uk


Partneriaeth Plant Sir Gaerfyrddin


Ar 1af Ebrill 2015 newidiodd Partneriaeth Plant Sir Gaerfyrddin ei henw i'r canlynol sef Gwybodaeth i Deuluoedd, Gofal Plant a Chwarae. Bydd y cyfeiriad post a'r manylion cyswllt yn aros yr un peth ond bydd y wefan hon yn dod i ben cyn bo hir a bydd y defnyddwyr yn cael eu cyfeirio at fis.sirgar.gov.uk i gael gwybodaeth.Carmarthenshire Children's Partnership

On 1st April 2015 the Carmarthenshire Childrenís Partnership changed its name to Family Information, Childcare & Play. Please note the postal address and contact details remain the same however this website will cease soon and all users will be directed to fis.carmarthenshire.gov.uk for information.


Carmarthenshire Children's Partnership logo

Weblinks
web link fis.carmarthenshire.gov.uk


Site Meter